ข่าวสาร

อบรม การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่: 30 เม.ย. 2558


สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม จะได้จัดอบรมหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 12  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้กับครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ประมาณ 1,500  - 16,00 คน โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่
By ณัฏฐพงศ์ วิงวอน

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้